035-10 93 50 info@hmvab.se

Vi arbetar mot bl a mot Förpackningsindustrin, Maskintillverkning, Processindustrin, Stålindustrin, Livsmedelsindustrin
Lyft- & Hanteringsindustrin, Byggindustrin, Plastkirurgi samt Trafikverket.

Det visar vilken bredd vi har och vår förståelse för olika branschers speciella behov och önskemål.