035-10 93 50 info@hmvab.se

Vi håller flyttstängt under veckorna 30-32 och startar upp i nya lokaler vecka 33, välkomna!

Vi är en komplett verkstad som är specialiserade på legotillverkning med hög servicenivå och finish. Vi jobbar i små serier eller med enstyckstillverkning, många gånger kan vi hjälpa till med nytillverkning av reservdelar och då även delar till större maskiner. HMV legotillverkar maskindetaljer och kompletta enheter till industrin, i första hand efter köparens egna konstruktionsunderlag. Vi har även konstruktions-konsulter knutna till oss.

Högt tekniskt kunnande och lång erfarenhet inom branschen är grundstenen och därtill väl anpassad, effektiv och ändamålsenlig maskinpark med verktyg och hjälpanordningar.

MPS är inarbetat och täcker hela verksamheten.

en SNOGHEHUS produktion