035-10 93 50 info@hmvab.se

Tydliga värderingar är viktigt för Halmstad Mekaniska Verkstad och FN´s uppförande kod är en självklarhet att arbeta utifrån, det är något som hela företaget har kommit överens om tillsammans.

Naturligtvis garanterar vi våra samarbetspartners full sekretess i fråga om affärshemligheter beträffande era produkter och annan information. Men det är mer än så, HMV skall vara en jämlik arbetsplats med sunda värderingar beträffande våra allas olikheter, vad än dessa grundar sig på.

Företaget accepterar inte någon form av trakasserier eller diskrimineringar utan tillsammans arbetar vi för att alla skall vara nöjda med sin arbetsplats. Därför har vi också ett aktivt arbetsmiljöarbete där vi i enlighet med gällande lagar förebygger såväl arbetsplatsolyckor som arbetsrelaterade sjukdomar.

Vi vill att vårt företag, våra leverantörer och kunder skall arbeta utifrån samma inställning och vara en god, säker och hälsosam arbetsplats för alla.