035-10 93 50 info@hmvab.se

Miljöpolicy

Halmstad Mekaniska Verkstad AB, som är verksamt inom skärande bearbetning och svetsning, ska genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling av verkstadsbranschen.

 

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån ett miljö- och livscykelperspektiv.

Detta uppnår vi genom att;

  • känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet,
  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos medarbetarna så att vi får ett engagerat miljöarbete på företaget,
  • leva upp till kundernas miljökrav och påverka våra leverantörer till ett aktivt miljöarbete,
  • hushålla med resurser och förebygga föroreningar,
  • ha ett öppet förhållningssätt mot våra externa intressenter samt
  • ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder