035-10 93 50 info@hmvab.se

Mätning & Kvalitet

Vi har en stor diabasskiva 2000×1000 mm med dubbdockor, på den står en höjdmätare med möjlighet att mäta i 2D upp till höjd 800mm.

 

  • Mätnoggrannhet ner till 2µm
  • Vi mäter ytjämnhet med stor noggrannhet.
  • Vi erbjuder mätprotokoll och materialintyg efter kundens behov och önskemål.
  • All verifierande mätning utförs i tempererat mätrum.