035-10 93 50 info@hmvab.se

Halmstad Mekaniska Verkstad AB
Stålverksgatan 1, 302 50 Halmstad

Växel: 035-10 93 50

Epost: info@hmvab.se

Försäljning, Inköp och Beredning
Tommy Nilsson
Direkt: 035-10 93 55
Mobil: 0702-10 45 88
tommy.nilsson@hmvab.se
Produktion och Inköp
Johan Larsson
Direkt: 035-10 93 56
johan.larsson@hmvab.se
Mätteknik, Ytbehandling och Kvalitet
Bo Öhrjegård
Direkt: 035-10 93 58
bo.orjegard@hmvab.se
VD
Stefan Edefell
Direkt: 035-10 93 51
Mobil: 0706-46 47 77
stefan.edefell@hmvab.se
Ekonomiansvarig, konsult
Nettan Larsson
Direkt: 035-10 93 54
nettan.larsson@hmvab.se

Halmstad Mekaniska Verkstad

Tfn: 035-109 350