035-10 93 50 info@hmvab.se

Bäddfräsning

Vi har många digitala fräsar i huset, med största mått 1125 x 355 x 450 mm.
Vi har också en CNC-styrd bäddfräs med måttet 3000 x 1500 x 1200mm.