035-10 93 50 info@hmvab.se

FN:s Global Compacts tio grundprinciper

Företaget med personal har beslutat att allt arbete i alla avseende skall följa FN Global Compacts 10 grundprinciper.

Mänskliga rättigheter

1. Stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.
2. Försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
4. Avskaffa alla former av tvångsarbete.
5. Avskaffa barnarbete.
6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

 

Miljö

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
8. Ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön.
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 

Korruption

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Läs mer här!