035-10 93 50 info@hmvab.se

Kvalitetspolicy

Halmstad Mekaniska Verkstad AB, som är verksamt inom skärande bearbetning och svetsning, är ett privatägt företag inom verkstadsindustrin med ett komplett utbud av produkter och tjänster som extern leverantör.

 Vi ska leva upp till våra kunders krav, behov och förväntningar, så att dessa är nöjda med våra produkter och tjänster.

Detta uppnår vi genom att;

  • med rätt kvalitetsnivå ge kunderna trygghet i affärerna,
  • skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer,  
  • ha kvalitetsmedvetna och engagerade medarbetare, med långvarig branscherfarenhet och tekniskt kunnande,
  • ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra fastställda kvalitetsmål samt
  • följa gällande lagar, förordningar och bestämmelser.