035-10 93 50 info@hmvab.se

Stefan Edefell tillträder som ägare och VD.