035-10 93 50 info@hmvab.se

Vi är mitt i arbetet med att ISO-certifiera oss, ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Våra svetsare är certifierade enligt EN 287 och de har genomgått Heta Arbete.